Wissare Consulting AB

Bygglovsansökan

 

Vid bygglovsansökningar kan vi hjälpa till att skriva bygglovsansökan till byggnadsnämnden och ser till att arkitekt och konstruktionsritningar samt övriga handlingar som skall bifogas ansökan finns med. Även vid åtgärder som ej är bygglovspliktiga, så kallade anmälningspliktiga åtgärder, krävs i princip samma dokumentation som vid bygglovsansökan.

Vi kan även hjälpa till med bygglovsritningar till enklare om- eller utbyggnader i er byggnad eller lägenhet.

Bygglovsansökan

- Rådgivning, projektering och samordning

- Expertkonsulttjänster inom infrastruktur, byggnad & fastighet.

- Hjälp vid design- och konstruktionsfrågor

Längre eller kortare uppdrag

Våra bim-samordnare erbjuder tjänster inom hela kedjan, från utredning och analys till projektering, samt drift och underhåll av anläggningar

BIM-SAMORDNING

Stöttar med programmet i BIM-frågor, kvalitetssäkring av modeller

MODELLSAMORDNING

Sammanställningsmodeller i 3D-projekt

DOKUMENTHANTERING

Hanterar alla dokument med versionshantering