Wissare Consulting AB

VÅRT ERBJUDANDE

Vår organisations medarbetare har lång erfarenhet från stora och komplexa entreprenader samt arbete i samverkan. De medarbetare vi valt ut för att bemanna rollerna i organisationen har i de flesta fall redan arbetat tillsammans inom tidigare uppdrag .

 

Vår projektledning och ledningen för de andra involverade parterna i samverkansorganisationen har ett stort ansvar att se till att samverkan inte blir en pappersprodukt.

 

I vårt ledarskap strävar vi efter tydlighet ,delaktighet och god kommunikation.

 

Många av de projekt vi arbetat i har skett i samverkansform med beställaren och andra aktörer. Även projekt som inte uttalat har varit samverkansprojekt har utförts med de grundläggande värderingarna om samarbete, öppenhet och trygghet för att nå gemensamma mål.

VÅRT ERBJUDANDE

- Rådgivning, projektering och samordning

- Expertkonsulttjänster inom infrastruktur, byggnad & fastighet.

- Hjälp vid design- och konstruktionsfrågor

Längre eller kortare uppdrag

Våra bim-samordnare erbjuder tjänster inom hela kedjan, från utredning och analys till projektering, samt drift och underhåll av anläggningar

BIM-SAMORDNING

Stöttar med programmet i BIM-frågor, kvalitetssäkring av modeller

MODELLSAMORDNING

Sammanställningsmodeller i 3D-projekt

DOKUMENTHANTERING

Hanterar alla dokument med versionshantering