Wissare Consulting AB

Projektutveckling

  • admin
  • december 27, 2021
  • Inga kommentarer

Som en del av vår verksamhet investerar vi i och ansvarar för hela processen inom projektutveckling. Vi tar hand om allt från den inledande idén till markköp och färdigställande av byggnader, vägar och anläggningar. Vårt mål är att skapa hållbara och välfungerande stadsdelar.