Wissare Consulting AB

Högpresterande team med ingenjörer, arkitekter och hantverkare. Oavsett om du är privatperson eller en entreprenör så kan du anlita oss för att projektleda ert bygge / renoveringsprojekt .

Oavsett storlek på ert byggprojekt så kan vi vara er projektledningskonsult.
Fördelen med att ta in oss som extern projektledare är att vi har ett nytt perspektiv och ett annat kontaktnät.
Vi är lätta att samarbeta med och sätter stort värde på att vara lättillgängliga och nåbara.
Projektledning
  •  Våra projekt- och byggledare kan ansvara för både stora och små projekt.
Byggledning
  • Samordna och se till att kontakten mellan entreprenör, beställare och myndigheter
Arbetsmiljö och BAS-P
  •  Vi ansvarar för att driva och samordna projektens kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete samt att förse projektledningen med material och beslutsunderlag inom området.
Projektingenjör
  • Bistå projektledningen med genomförandet av projektet